Kompleksowa termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. 9 Maja 33 – termorenowacja

11.08.2010
18 czerwca br. Powiat Łaski zakończył realizację projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. 9 Maja 33 – termorenowacja”. Projekt rozpoczęty we wrześniu 2009 r. obejmował: docieplenie stropodachu budynku poprzez izolację płytami laminowanymi papą wraz z wykonaniem nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej, wymianę zniszczonej stolarki okiennej na okna z PCV z zastosowaniem szyb o współczynniku 1,1 W/m2K, wymianie stolarki drzwiowej na drzwi aluminiowe o współczynniku 2,5 W/m2K, dociepleniu ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą z użyciem płyt styropianowych EPS 70 oraz wykonanie nowej instalacji odgromowej.  
Całkowity koszt zrealizowanego przedsięwzięcia wyniósł                          – 337 294,59 zł
i był współfinansowany przez:  
– NFOŚiGW w Warszawie ( środki z umorzenia pożyczki)                           –   40 000,00 zł   
– WFOŚiGW w Łodzi (środki z umorzenia pożyczki)                                      –     6 869,59 zł 
– środki własne                                                                                                    – 290 425,00 zł
w tym kredyt z dopłatą WFOŚiGW w Łodzi                                                      – 181 552,37 zł.
Zakres wykonanych prac pozwoli na osiągnięcie zamierzonego efektu ekologicznego, obniży sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzania budynku oraz przyśpieszy uruchomienie nowej siedziby jednostek samorządu powiatowego w bezpośrednim sąsiedztwie innych, już istniejących instytucji publicznych. Skumulowanie instytucji publicznych w jednym miejscu ułatwi przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi urzędami oraz petentem .
W omawianym budynku planowane są dalsze prace termomodernizacyjne, które rozpoczną się we wrześniu br. i będą obejmować: zakup i montaż pompy cieplnej wraz z budową nowej niskopojemnościowej instalacji c.o. z grzejnikami wyposażonymi w zawory termostatyczne.

Na realizację projektu pn.„Zakup i montaż pompy cieplne do ogrzania budynku Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. 9 Maja 33” Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał Powiatowi dotację do wysokości 167 199 zł. Obecnie trwają prace związane z przetargiem na w/w zadanie.

          
print