Komunikat Izby Celnej w Łodzi

22.11.2012
Komunikat Izby Celnej w Łodzi

Izba Celna w Łodzi w związku ze zbliżającym się okresem świątecznym sprzyjającym podejmowaniu inicjatyw charytatywnych przypomina, że wszystkie inicjatywy, w których losowane są nagrody dla ich uczestników, podlegają regulacjom Ustawy o grach hazardowych.
Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać na stronach internetowych Służby Celnej www.sluzbacelna.gov.pl, Izby Celnej w Łodzi www.lodz.ic.gov.pl , telefonicznie w Centrum Informacji Służby Celnej 801470477.

print