Komunikat Twój e-PIT

25.04.2019
Komunikat Twój e-PIT

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łasku przypomina, iż w dniu 30 kwietnia 2019 r. upływa termin składania zeznań podatkowych za 2018.

Podatników rozliczających się na formularzu PIT-37 / PIT-38 zachęcamy do skorzystania z nowej usługi Twój e-PIT, natomiast podatników rozliczający się na formularzach: PIT-36, PIT-36L i PIT-39, których usługa Twój e-PIT w tym roku jeszcze nie obejmuje, do przesłania zeznania drogą elektroniczną, poprzez system e-Deklaracje. Zarówno Twój e-PIT jak i e-Deklaracje dostępne są na Portalu podatkowym: www.podatki.gov.pl.
Przypominamy, że na Sali Obsługi Podatników tut. Urzędu funkcjonują stanowiska komputerowe pomocy podatnikom w korzystaniu z usług elektronicznych, w tym z usługi „Twój e-PIT oraz z systemu e-Deklaracje. Stanowiska te obsługiwane są przez wyznaczonych pracowników Urzędu, którzy udzielają pomocy w elektronicznym składaniu zeznań.

 

Podatniku !

  • Jeżeli do 30 kwietnia nie zaakceptujesz ani nie odrzucisz przygotowanego dla Ciebie zeznania w usłudze Twój e-PIT, ani nie rozliczysz się w inny sposób (np. przez e-Deklaracje lub w wersji papierowej), to uznamy przygotowany dla Ciebie Twój e-PIT za złożony. Znajdziesz go wtedy po zalogowaniu się danymi podatkowymi lub profilem zaufanym na stronie podatki.gov.pl → Zobacz Twój e-PIT, w sekcji „Złożone dokumenty”.
  • Jeśli z takiego automatycznie zaakceptowanego zeznania podatkowego będzie wynikać, że masz niedopłatę podatku – to do 31 maja otrzymasz informację o tym z urzędu skarbowego. Będziesz mieć 7 dni od dnia jej doręczenia, aby wpłacić kwotę niedopłaty na konto urzędu skarbowego za pomocą przelewu bankowego, za pośrednictwem poczty lub w punkcie kasowym Urzędu.
  • Natomiast jeśli z twojego e-PIT-a będzie wynikać nadpłata podatku, to odpowiednią kwotę otrzymasz przelewem na konto bankowe – jeżeli urząd skarbowy posiada numer twojego konta. Jeśli nie posiada, to pieniądze otrzymasz przekazem pocztowym. W tej sytuacji 45-dniowy termin do zwrotu nadpłaty będzie liczony od 1 maja br.

Obsługa podatników w zakresie przyjmowania zeznań podatkowych, udzielania informacji dotyczących rozliczeń oraz pomocy w skorzystaniu z usługi Twój e-PIT oraz z systemu
e-Deklaracje odbywa się na Sali Obsługi Podatników w godzinach pracy Urzędu: poniedziałki od godz. 7.30 do 18.00, od wtorku do piątku od godz. 7.30 do 15.30. Jednocześnie informujemy, że w dniach 29-30.04.2019 r. Urząd Skarbowy w Łasku będzie czynny w godzinach 7:30-18:00.

print