Komunikat Wydziału Geodezji i Kartografii

24.10.2018
Komunikat Wydziału Geodezji i Kartografii

W związku ze zbliżającym się końcem terminu składania wniosków o odszkodowanie za lotnisko zwraca się uwagę, aby wnioski na mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów opiniodawczych składane były do Wydziału Geodezji i Kartografii z uwzględnieniem 2 tygodniowego czasu oczekiwania na wykonanie ww. dokumentu.

 
 
Wydział Geodezji i Kartografii
print