Komunikat

30.12.2010

W związku z potencjalnym zimowym zagrożeniem powodziowym i możliwym wzrostem stanów wód Starosta Łaski Cezary Gabryjączyk zwołał w dniu 30.12.2010 r. posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Podczas posiedzenia dokonano oceny stanu zagrożenia powodziowego na terenie Powiatu Łaskiego.
Sytuacja meteorologiczna i hydrologiczna na terenie powiatu jest na bieżąco monitorowana. W chwili obecnej nie ma przekroczeń stanów alarmowych na rzekach przepływających przez powiat. Utrzymywany jest stały kontakt i wymiana informacji na temat powodzi z Gminami, a służby powiatowe są w stałej gotowości.

print