Konferencja naukowa Zarządzanie Projektami Determinantą Wspierania Rozwoju Lokalnego i Regionalnego

03.11.2015
Konferencja naukowa Zarządzanie Projektami Determinantą Wspierania Rozwoju Lokalnego i Regionalnego
W środę 28 października w Sali kameralnej Zduńskowolskiego Centrum Integracji „Ratusz” odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Zarządzania Społecznej Akademii Nauk Wydział w Zduńskiej Woli oraz Urząd Miasta w Zduńskiej Woli. 

Całość sympozjum podzielona była na trzy części. W I sesji „Czynniki i bariery rozwoju lokalnego i regionalnego” wykłady wygłosili dr Michał Baran oraz dr Regina Lenart z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr Tomasz Kołakowski z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Następnie w panelu dyskusyjnym dotyczącym Form kooperacji: biznes – nauka – samorząd – działania na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego, udział wzięli Starosta Zduńskowolski Wojciech Rychlik, Prezydent Miasta Zduńska Wola Piotr Niedźwiecki, mgr Małgorzata Rosołowska – Pomorska, właścicielka firmy "ADRIAN" oraz dr Łukasz Prysiński ze Społecznej Akademii Nauk w Zduńskiej Woli. Dyskusja toczyła się na temat innowacji we wspieraniu rynku lokalnego, lokalnej przedsiębiorczości oraz współpracy samorządów z wybranymi podmiotami. Panel poprowadził dr Kazimierz Kubiak ze Społecznej Akademii Nauk w Zduńskiej Woli.

Po przerwie rozpoczęła się II sesja „Rola zespołów projektowych w organizacji” a tam m. in. wykłady prof. dr hab. Jerzego Krzyszkowskiego z Akademii Pedagogiki Specjalnej z Warszawy, dr Zbigniewa Zontka z Akademii Techniczno – Humanistycznej z Bielsko – Białej, Krzysztofa Dziekońskiego oraz dr Danuty Janczewskiej ze Społecznej Akademii Nauk. W konferencji uczestniczyli również Przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego Marek Aulak a także Przewodniczący Rady Gminy Sędziejowice Dariusz Cieślak.

Społeczna Akademia Nauk dziękuje wszystkim za udział oraz wszystkie przesłane artykuły. Liczymy na to, że kolejnym razem liczba chętnych będzie jeszcze większa.

print