Konferencja Powiatowa pn.,, Wpływ szkolnictwa zawodowego na rozwój regionu’’

20.05.2011
 
 
    Edukacja zawodowa ma szczególne znaczenie w systemie oświatowym oraz znaczenie gospodarcze, ma też wymiar jednostkowy i społeczny. Kształcenie zawodowe w aspekcie społecznym to dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy.  Z związku, z tym  Starosta Łaski, Cezary Gabryjączyk zainicjował zorganizowanie pod jego patronatem  konferencji dotyczącej przedmiotowego zagadnienia, dlatego też w  dniu 17 maja 2011 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, odbyła się konferencja powiatowa   pn.,, Wpływ szkolnictwa zawodowego na rozwój regionu”. 
    W konferencji udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy szkół  i pracodawcy z terenu Powiatu Łaskiego. Jednym z  tematów na konferencji, były potrzeby rynku pracy w kontekście poszczególnych grup zawodowych, ten temat poruszył Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku-  Pan Jacek Pałuszyński. Rangę konferencji podniósł udział przedstawiciela Politechniki Łódzkiej, Pana Tomasza Kubiaka który w swoim wystąpieniu omówił znaczenie tejże uczelni jak ważna jest dla naszych szkół. Natomiast Pani Ewa    Marciniak- Kulka i Kierownik Pracowni Wspierania Rozwoju Szkół i Placówek Oświatowych Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu opowiedziała o perspektywach zmian ustawy w przyszłym roku. 
    Głównym celem konferencji była  wymiana myśli, oraz doświadczeń, na temat znaczenia i jakości kształcenia zawodowego, tzn. jaka jest współpraca szkół z pracodawcami przez wykorzystanie do kształcenia zawodowego pracodawców oraz loboratoriów wyższych uczelni, jaka jest baza dydaktyczna w szkołach zawodowych. Ponadto poruszono temat, organizacji praktycznej nauki zawodu i zajęć praktycznych z wykorzystaniem najnowszych technik i technologii wytwarzania.
    Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników, w związku  z tym Pan Starosta Cezary Gabryjączyk podsumowując konferencję stwierdził ,że  na przełomie września i października, zorganizuję  kolejną poświeconą tej jak ważnej problematyce.

print