Konkurs „EkoAktywni”

18.07.2014
Konkurs „EkoAktywni”
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi po raz pierwszy ogłosił Konkurs „EkoAktywni”, którego celem jest nagrodzenie: organizacji pozarządowych i osób fizycznych za działalność na rzecz ochrony środowiska na woj. łódzkiego.

Konkurs ogłoszony jest w następujących kategoriach:
Organizacja pozarządowa – Zgłoszeń dokonywać mogą: Wojewoda Łódzki, Marszałek Województwa Łódzkiego, Prezydenci, Starostowie, Burmistrzowie i Wójtowie.
Osoba fizyczna w podkategoriach:
• ochrona siedlisk przyrodniczych –zgłoszeń dokonywać mogą osoby fizyczne prowadzące działania na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego województwa łódzkiego;
• edukacja ekologiczna – zgłoszeń dokonywać mogą organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego;
• innowacje ekologiczne – zgłoszeń dokonywać mogą m.in. samorządy gospodarcze, instytuty naukowe, związki przedsiębiorców, uczelnie wyższe, placówki badawcze.

Więcej informacji na temat tego konkursu na stronie: http://www.wfosigw.lodz.pl/konkursy_o_nagrode_funduszu/article,1441,1,1.html

Plakat-Konkurs-EkoAktywni-2014.jpg
print