Konkurs Fotograficzny „Senior w obiektywie i za obiektywem”

06.08.2014
Konkurs Fotograficzny „Senior w obiektywie i za obiektywem”
Niniejszym mam zaszczyt poinformować Państwa o Konkursie Fotograficznym "Senior w obiektywie i za obiektywem" organizowanym przez Fundację Dworek Skórzewski – orgazniację pozarządową zajmującą się m. in. tworzeniem warunków do zamieszkania, opieki i spokojnego życia osobom starszym o różnym stopniu niepełnosprawności, ze schorzeniami wieku podeszłego, osobom samotnym, a także pomaganiem osobom kształcącym się w kierunkach realizujących podstawowe cele Fundacji.

Celem konkursu jest:
1. Pobudzanie zainteresowania życiem i środowiskiem osób starszych
2. Integracja środowiska seniorów, a także organizacji, instytucji i osób fizycznych zajmujących się osobami starszymi
3. Rozwijanie wrażliwości artystycznej seniorów
4. Prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii seniorów oraz związanej z życiem i środowiskiem osób starszych
5. Motywacja do podejmowania zadań twórczych przez osoby starsze
6. Zwrócenie uwagi i uwrażliwienie szerszych środowisk na sprawy, życie i los osób starszych
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
Senior w obiektywie – obejmuje prace, których
autorami mogą być wszystkie osoby, które ukończyły 18 rok życie, a głównym tematem są osoby starsze
Senior za obiektywem –„Najważniejsze dla mnie jest/są…”
obejmuje prace, których autorami są wyłącznie seniorzy, a głównym tematem są ludzie, zainteresowanie, pasje lub inne tematy aktualnie najważniejsze w życiu seniora

http://fundacjadworekskorzewski.pl/aktualnosci,40.html#aktualnosci

Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostepny w załączniku i na stronie internetowej www.fundacjadworekskorzewski.pl
Prace należy nadsyłać do 30 września 2014 roku
na adres Fundacja Dworek Skórzewski ul. Poznańska 6, 60-185 Skórzewo
lub e-mail dworekskorzewski@gmail.com

print