Konkurs na logo Wojewódzkiego Biegu Pamięci Św. Jana Pawła II – nierozstrzygnięty

18.03.2016
Konkurs na logo Wojewódzkiego Biegu Pamięci Św. Jana Pawła II – nierozstrzygnięty

Konkurs na znak graficzny (logo) Wojewódzkiego Biegu Pamięci Św. Jana Pawła II  nie został rozstrzygnięty.

Z uwagi na brak czytelnego nawiązania do symboliki terytorialnej  spośród pięciu  prac Kapituła Konkursowa nie wyłoniła żadnego zwycięzcy.

W dniu 17  marca 2016 r. odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursowej w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszonego konkursu na projekt graficzny logo  Wojewódzkiego Biegu Pamięci Św. Jana Pawła II w Łasku. Prace oceniała Kapituła Konkursowa powołana Zarządzeniem Starosty Łaskiego Nr 23/16 z dnia 14 marca 2016 r.

Wszystkim autorom nadesłanych prac dziękujemy za udział w konkursie.

print