Konkurs na zadania z zakresu edukacji ekologicznej

16.02.2018
Konkurs na zadania z zakresu edukacji ekologicznej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił konkurs na dotacje z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2018/2019”.

Wnioski można składać od dnia 26.02.2018r. do dnia 23.03.2018r., na formularzach znajdujących się do pobrania poniżej. Wnioski złożone przed jak i po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem i zachęcamy do ubiegania się o dofinansowanie!

Do pobrania:

print