KONKURS: Ostatni tydzień na zgłoszenia!

25.08.2014
KONKURS: Ostatni tydzień na zgłoszenia!
logo-male.jpgJeszcze przez tydzień nadsyłać można zgłoszenia do konkursu ,,Powiatowa pocztówka z wakacji 2".

Celem Konkursu jest promowanie twórczości młodzieży stosujących fotograficzne środki wyrazu oraz ukazanie walorów turystycznych Powiatu Łaskiego i promocja regionu. Tematyka fotografii dotyczy wakacji oraz walorów turystycznych Powiatu Łaskiego. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy zdjęcia.

Nagrodami w konkursie będą nagrody rzeczowe oraz sprzęt sportowy.

Fotografie konkursowe należy nadsyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres promocja2@lask.com.p. Głosowanie będzie trwać od 01.09.2014 r. do 14.09.2014 r. na oficjalnym profilu Powiatu Łaskiego na portalu społecznościowym facebook. Wyniki konkursu ogłoszone będą na stronie internetowej www.localhost/wordpress/wordpress.lask po jego zakończeniu tj. 15.09.2014 r.

W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele organizatorów konkursu, współorganizatorów oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu.

Chcąc wziąć udział w konkursie, należy zapoznać się z Regulaminem.

print