Konkurs „Powiat Łaski wczoraj i dziś na fotografii”

24.10.2017
Konkurs „Powiat Łaski wczoraj i dziś na fotografii”

Starostwo Powiatowe w Łasku zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym pod hasłem „Powiat Łaski wczoraj i dziś na fotografii”.

Celem Konkursu jest zarejestrowanie zmian, jakie zaszły na terenie Powiatu Łaskiego. Tematem są podobieństwa oraz różnice urbanistyczne i architektoniczne w naszym regionie .

Uczestnicy proszeni są, by sięgnęli do domowych archiwów po stare zdjęcia ukazujące wygląd dawnego Powiatu Łaskiego i zestawili je z fotografiami wykonanymi obecnie, które ukazują te same miejsca. W ten sposób ukazane zostaną zmiany, jakie zaszły w wyglądzie zabudowy i zagospodarowania ulic, placów, obiektów.

Zdjęcia mogą przedstawiać miejsca uwiecznione na „starych” fotografiach, wykonanych najpóźniej do 2000 r. połączone z fotografiami aktualnymi, tzn. zrobionymi nie wcześniej niż po 01.01.2014 r..

Sponsorem Konkursu jest Powiat Łaski oraz przedsiębiorcy z terenu Powiatu Łaskiego.  Nagrodą dla laureatów będzie dyplom, nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów oraz ekspozycja na Wystawie Pokonkursowej.

Prace można dostarczyć osobiście do budynku Starostwa Powiatowego w Łasku, ul. Południowa 1 lub przesłać pocztą na adres siedziby Starostwa Powiatowego w Łasku (decyduje data dostarczenia przesyłki) do 24 listopada 2017 r. Powinny one być umieszczone wraz z informacjami i oświadczeniami w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Powiat Łaski wczoraj i dziś na fotografii”.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać dzwoniąc pod nr telefonu: (43) 675 68 47 lub osobiście w budynku Starostwa Powiatowego w Łasku, ul. Południowa 1 w godzinach otwarcia placówki.

Regulamin konkursu fotograficznego PDF (do pobrania)

print