KONKURS: „Powiatowa pocztówka z wakacji”

06.08.2013
KONKURS: „Powiatowa pocztówka z wakacji”
POCZTOWKA-Z-WAKACJI.jpg


Starostwo Powiatowe w Łasku ogłasza konkurs na najciekawszą pocztówkę z wakacji. Patronat nad konkursem objął Starosta Łaski, Cezary Gabryjączyk.

Celem Konkursu jest promowanie twórczości młodzieży stosujących fotograficzne środki wyrazu oraz ukazanie walorów turystycznych Powiatu Łaskiego i promocja regionu. Tematyka fotografii dotyczy wakacji oraz walorów turystycznych Powiatu Łaskiego. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy zdjęcia.

Nagrodami w konkursie będą publikacje o tematyce turystycznej, sprzęt sportowy oraz gadżety promocyjne Powiatu Łaskiego.

Fotografie konkursowe należy nadsyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres promocja2@localhost/wordpress/wordpress.lask od momentu pojawienia się ogłoszenia na stronie www.localhost/wordpress/wordpress.lask do 08.09.2013 roku. Głosowanie będzie trwać od 09.09.2013 r. do 23.09.2013 r. na oficjalnym profilu Powiatu Łaskiego na portalu społecznościowym facebook. Wyniki konkursu ogłoszone będą na stronie internetowej www.localhost/wordpress/wordpress.lask po jego zakończeniu tj. 25.09.2013 r.

W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele organizatorów konkursu, współorganizatorów oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu.

Chcąc wziąć udział w konkursie, należy zapoznać się z Regulaminem.

 

print