Konkurs – Prawo Pracy, BHP i PPOŻ

05.04.2012
Konkurs – Prawo Pracy, BHP i PPOŻ
Hufiec Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli zorganizował w dniu 2 kwietnia br. eliminacje regionalne IX edycji ogólnopolskiego konkursu „Sprawny w zawodzie – 2012”.
W konkursie wzięli udział uczestnicy Hufca Pracy z powiatów: zduńskowolskiego, łaskiego i poddębickiego, którzy musieli wykazać się znajomością przepisów BHP, PPOŻ, zagadnień z przepisów prawa pracy oraz umiejętnością ich stosowania w praktyce.
Należy podkreślić, że konkurs miał nie tylko charakter sprawdzenia wiedzy, ale przede wszystkim miał na celu podniesienie świadomości pracowniczej uczestników.
Organizatorzy mają nadzieję, że uczestnictwo młodzieży w konkursie przełoży się w przyszłości na ograniczenie ilości zagrożeń wynikających z podejmowania nowych ról społecznych przez uczestników i podniesie bezpieczeństwo pracy w trakcie jej wykonywania.
print