Konkurs „Wybieram wybory” 2020

19.12.2019
Konkurs „Wybieram wybory” 2020

Uprzejmie informujemy, że  Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze organizuje IV edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”. Konkurs skierowany jest do uczniów ponadgimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego –  propagowania idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.

Chętni uczniowie szkół mogą zgłaszać się do udziału w konkursie za pośrednictwem dyrektora swojej szkoły lub osoby przez niego upoważnionej przesyłając skany dokumentów do 10 stycznia 2020 roku na adres właściwej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

 

INFORMACJE O IV EDYCJI KONKURSU WYBIERAM WYBORY:  https://pkw.gov.pl/878_IV_edycja/1/43164_REGULAMIN_IV_EDYCJI_KONKURSU_WYBIERAM_WYBORY

print