Konkurs z Poddziałania 9.1.1 – warsztaty w ramach Łódzkiej Akademii PO KL na temat najczęściej popełnionych błędów we wnioskach o dofinansowanie

04.09.2012
Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach Łódzkiej Akademii PO KL skierowanych w szczególności do przedstawicieli instytucji, których wnioski zostały negatywnie ocenione w ramach konkursu nr POKL/I/9.1.1/12.
Odbędą się dwa szkolenia, które poprowadzą pracownicy Departamentu: 11 oraz 13 września br., godz. 9.00-10.30 w Sali Obrad Sejmiku Województwa Łódzkie w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi.
Tematem spotkania będą najczęściej popełnione błędy we wnioskach o dofinansowanie projektu, zaistniałe podczas konkursu nr POKL/I/9.1.1/12.
Szczegółowe informacje na www.pokl.lodzkie.pl
print