Konsultacje dotyczące konkursu na projekty współpracy ponadnarodowej w ramach Priorytetu IX PO KL

28.05.2012
Urząd Marszałkowski w Łodzi zaprasza na konsultacje dotyczące konkursu na projekty współpracy ponadnarodowej w ramach Priorytetu IX PO KL
5 czerwca w godz. 9.00-15.00 zapraszamy wszystkich zainteresowanych konkursem na projekty współpracy ponadnarodowej w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w Punkcie Informacyjnym PO KL w Łodzi przy ul. Roosevelta 15 w ramach Dnia Otwartego. Będzie to okazja do odbycia indywidualnych konsultacji ze specjalistą zajmującym się projektami współpracy ponadnarodowej w Departamencie ds. PO Kapitał Ludzki.
Podczas dyżuru konsultant odpowie na pytania dotyczące trwającego od 30 marca br. konkursu otwartego nr POKL/I/9.2/PN/12.
Aby wziąć udział w konsultacjach, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Decyduje kolejność zgłoszeń. Wszystkie osoby, które jako pierwsze wypełnią formularz otrzymają potwierdzenie mailowe zakwalifikowania się na konsultacje.
print