Konsultacje „Programu współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015”

15.10.2014
Konsultacje „Programu współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015”
Zarząd Powiatu Łaskiego kieruje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projekt „Programu współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015”, zwanego dalej Programem.

Program określa zasady, formy i zakres współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz umożliwia powierzenie lub wspieranie zadań publicznych w 2015 roku.

Program będzie stanowić podstawę współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wszelkie propozycje i uwagi do projektu Programu należy złożyć w formie kompletnie wypełnionego Formularza uwag do projektu „Programu współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015” do 28 października 2014 r.:

  • drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Łasku, ul. Południowa 1 98-100 Łask,
  • drogą mailową na promocja@localhost/wordpress/wordpress.lask,
  • faksem 43 675 68 09,
  • osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łasku, ul. Południowa 1.
Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na spotkanie w sprawie konsultacji projektu Programu, które odbędzie się 28 października br. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, ul. Południowa 1.

PROJEKT-DO-KONSULTACJI.pdf
formularz-uwag-do-projektu-Programu-wspołpracy.doc

print