Konsultacje „Programu współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”

23.10.2018
Konsultacje „Programu współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”

Zarząd Powiatu Łaskiego kieruje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projekt „Programu współpracy Powiatu Łaskiego
z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”
, zwany dalej Programem.

Program określa zasady, formy i zakres współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz umożliwia powierzenie lub wspieranie zadań publicznych w 2019 roku.

Program będzie stanowić podstawę współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wszelkie propozycje i uwagi do projektu Programu należy złożyć w formie kompletnie wypełnionego Formularza uwag do projektu „Programu współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019” do 5 listopada 2018 r.:

  • drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Łasku, ul. Południowa 1, 98-100 Łask,
  • drogą mailową na promocja@lask.com.pl,
  • faksem 43 675 68 09,
  • osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łasku, ul. Południowa 1 (sekretariat).

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na spotkanie w sprawie konsultacji projektu Programu, które odbędzie się 5 listopada br. (poniedziałek) o godz. 15.30 w pokoju nr 23 Starostwa Powiatowego w Łasku, ul. Południowa 1.

print