Konsultacje „Programu współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”

09.09.2020
Konsultacje „Programu współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”

Zarząd Powiatu Łaskiego kieruje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie projekt „Programu współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”, zwany dalej Programem.

Program określa zasady, formy i zakres współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz umożliwia powierzenie lub wspieranie zadań publicznych w 2021 roku.

Program będzie stanowić podstawę współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wszelkie propozycje i uwagi do projektu Programu należy złożyć w formie kompletnie wypełnionego Formularza uwag do projektu „Programu współpracy Powiatu Łaskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021” do 25 września  2020 r. do godz. 15.00:

  • drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Łasku, ul. Południowa 1, 98-100 Łask, lub
  • drogą mailową na promocja@lask.com.pl, lub
  • faksem 43 675 68 09, lub
  • osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łasku, ul. Południowa 1 (sekretariat).

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na spotkanie w sprawie konsultacji projektu Programu, które odbędzie się 25 września br. (piątek) o godz. 15.00 w pokoju nr 23 Starostwa Powiatowego w Łasku, ul. Południowa 1.

print

Załączniki: