Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020

05.10.2012
Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Województwa  Łódzkiego na lata 2007-2020
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konsultacje projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020. Konsultacje odbędą się w dniach od 29 września do 5 listopada 2012 roku.
Projekt aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest na stronach internetowych: www.strategia.lodzkie.pl , www.bip.lodzkie.pl  (w zakładce Ogłoszenia, Komunikaty/ogłoszenia), www.bppwl.lodzkie.pl  oraz wyłożony do wglądu w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, al. Piłsudskiego 8, pok. 1502.
Uwagi i wnioski do projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można zgłaszać drogą elektroniczną poprzez formularz zgłaszania uwag dostępny na stronie www.strategia.lodzkie.pl , pocztą tradycyjną na adres: Urząd Marszałkowski w Łodzi, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź lub ustnie do protokołu w Departamencie Polityki Regionalnej pok. 1502.
print