Konwent Starostów Województwa Łódzkiego

22.06.2010
Konwent Starostów Województwa Łódzkiego
Zebrani na Konwencie Starostowie na początku spotkania mieli możliwość obejrzenia filmu o powiecie łaskim, jego walorach gospodarczych, kulturowych i turystycznych. Następnie wysłuchali dwóch wykładów: „Turystyka przyjazdowa do regionu łódzkiego” Pana Bogusława Szuberta oraz „Audyt wewnętrzny wg znowelizowanej ustawy o finansach publicznych” Pana Marcina Szymanika.
W części programowej poruszone zostały sprawy dotyczące oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem subwencji oświatowej i szkolnictwa zawodowego, sprawy dotyczące stanu prawnego dróg publicznych oraz finansowania robót drogowych na drogach powiatowych. Przyjęto również wspólne stanowisko w sprawie ciągle aktualnego roszczenia obywateli z tytułu „nadpłat” za wydanie kart pojazdu w latach 2004-2006.
print