Kumulacja inwestycji drogowych w Powiecie Łaskim

02.10.2013
Kumulacja inwestycji drogowych w Powiecie Łaskim
Zapraszamy do zapoznania się z planami inwestycyjnymi na drogach w Powiecie Łaskim

W związku z wystąpieniem oszczędności przetargowych, Rada Powiatu Łaskiego na sesji w dniu 30 września 2013 r., zdecydowała o wykonaniu następujących inwestycji:
• Remont drogi powiatowej Wronowice – Kolumna,
• Remont chodnika przy ul. Wileńskiej w Kolumnie,
• Remont drogi powiatowej Lichawa-Przyrownica-Kwiatkowice.
Wszystkie wymienione wyżej inwestycje, zostaną zrealizowane jeszcze w bieżącym roku.

W trakcie realizacji jest inwestycja dotycząca przebudowy drogi powiatowej Borszewice-Bałucz-Anielin, a jeszcze w tym roku planowane jest rozpoczęcie pierwszego etapu przebudowy drogi Sędziejowice-Buczek, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 483 do obiektu mostowego na ul. Zielonej w Buczku (200 tysięcy złotych dotacji na ten cel przekazała Gmina Buczek).

W ostatnim czasie uzgodniono również zasady wzajemnej pomocy finansowej z Gminą Łask. Zgodnie z ustaleniami, zaakceptowanymi prze obie strony:
• Gmina Łask przekaże 705 tysięcy złotych dla Powiatu Łaskiego na dalszą część ulicy Batorego;
• Powiat Łaski przeznaczy 304 tysiące złotych na pomoc w remoncie drogi w miejscowości Orchów.

Warto nadmienić również, że w październiku Powiat Łaski wspólnie z Gminą Widawa będzie kontynuował budowę chodnika w miejscowości Kolonia Zawady.

print