Likwidacja Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łasku

19.09.2013
Likwidacja  Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łasku
W związku z podjęciem 27 czerwca 2013 r. przez Radę Powiatu Łaskiego Uchwały nr XXXIII/286/13 w sprawie likwidacji Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łasku (Dz. Urz. woj. łódzkiego poz. 3959) jednostka budżetowa o nazwie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łasku ul. Narutowicza 17 zostanie zlikwidowana z dniem 30 września 2013 r.

Wszystkie zadania, które wykonywał Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łasku od 1 października 2013 roku przejmie do realizacji Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Łasku, mający swoją siedzibę w Łasku, ul. Narutowicza 17 (środkowa klatka pierwsze piętro). Z dniem 1 października 2013 ulegną również zmiany numerów telefonów. Wszelkie informacje o numerach telefonów zostaną umieszczone na stronie Starostwa Powiatowego w Łasku (www.localhost/wordpress/wordpress.lask)

print