Lista zadań wyłonionych w otwartym konkursie ofert na wsparcie w 2016 r. realizacji zadań w sferze sportu

29.02.2016
Lista zadań wyłonionych w otwartym konkursie ofert na wsparcie w 2016 r. realizacji zadań w sferze sportu

Lista zadań wyłonionych w otwartym konkursie ofert na wsparcie w 2016 r. realizacji zadań w sferze sportu, polegających na organizacji przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym, kierowanych do mieszkańców Powiatu Łaskiego wraz z wysokością dotacji
z budżetu Powiatu Łaskiego.

  1. Uchwała Nr 192/16 Zarządu Powiatu Łaskiego z dnia 25 lutego 2016 r. Pobierz PLIK PDF
  2. Załącznik do Uchwały nr 192/16 Zarządu Powiatu Łaskiego (lista zadań) Pobierz PLIK PDF
print