Lista zadań wyłonionych w otwartym konkursie ofert na wsparcie w 2017 r. realizacji zadań w sferze sportu

15.03.2017
Lista zadań wyłonionych w otwartym konkursie ofert na wsparcie w 2017 r. realizacji zadań w sferze sportu

Lista zadań wyłonionych w otwartym konkursie ofert na wsparcie w 2017 r. realizacji zadań w sferze sportu, polegających na organizacji przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym, kierowanych do mieszkańców Powiatu Łaskiego wraz z wysokością dotacji
z budżetu Powiatu Łaskiego.

Uchwała nr 345/17 Zarządu Powiatu Łaskiego z dnia 14 marca 2017 r. – LISTA ZADAŃ (do pobrania)

print