Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łasku

30.10.2014
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łasku
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, organizowanego w dniu 4 listopada 2014 r. (wtorek) w godz. 12.00-15.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łasku (ul. Objazdowa 4, sala nr 10).

Zakres usług w ramach MPI:
• Diagnoza potencjalnego beneficjenta i udzielanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy z odpowiedniego programu Narodowej Strategii Spójności, Umowy Partnerstwa,
a także – jako informacje uzupełniające – z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich;
• Informowanie o realizowanych projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich;
• Przeprowadzanie konsultacji na etapie przygotowywania wniosków/projektów;
• Przeprowadzanie konsultacji na etapie realizacji projektów, w tym udzielanie wstępnej pomocy w rozliczaniu projektów;
• Informowanie o możliwościach realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich w formule partnerstwa publiczno – prywatnego;

print