MCK OHP: Szansa dla młodzieży. Szansa dla pracodawców

02.02.2015
MCK OHP: Szansa dla młodzieży. Szansa dla pracodawców
W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Łasku realizowany jest projekt w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych „Równi na rynku pracy, GWARANCJA DLA MŁODZIEŻY”.

Głównym celem projektu jest przede wszystkim objęcie młodych osób z grupy NEET wsparciem prowadzącym do zatrudnienia, realizowanym w niezbędnym stopniu we współpracy z instytucjami szkoleniowymi i pracodawcami, obejmującym działania umożliwiające w miarę potrzeb nabycie lub podwyższenie umiejętności/kwalifikacji w danym zawodzie lub przekwalifikowanie połączone ze stażem u pracodawcy lub innymi formami pomocy prowadzącymi do aktywizacji zawodowej i społecznej.

Projekt realizuje grupa 15 osób (6 mężczyzn i 9 kobiet), bezrobotnych, nie uczących się, będących w wieku 18–24 lata, zamieszkałych na obszarach powiatu łaskiego. W MCK OHP w Łasku projekt realizowany jest od października 2014 r. Dotychczas, młodzież uczestniczyła w zajęciach realizowanych w ramach projektu tj. indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym i psychologiem, 9 osób ukończyło kurs komputerowy ECDL oraz Trening Umiejętności Społecznych.

Od Lutego 2015 r. uczestnicy projektu rozpoczną 150h kursów zawodowych:
1) 2 mężczyzn i 1 kobieta rozpocznie kurs „magazyniera z obsługą wózków widłowych”,
2) 4 mężczyzn rozpocznie kurs na „obrabiarki CNC”,
3) 8 kobiet rozpocznie kurs „księgowości komputerowej z obsługą kasy fiskalnej”.

Zgodnie z wytycznymi realizacji projektu, w marcu grupa zakończy kursy zawodowe i w kwietniu rozpocznie półroczne, płatne staże u pracodawców refundowane przez OHP.

Zwracam się z ogromną prośbą, jeżeli na terenie powiatu łaskiego są Firmy zainteresowane przyjęciem na półroczny staż uczestnika projektu, bardzo proszę o kontakt: Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Łasku, ul. 9 Maja 33 B, tel. 669-232-669, meil: mcklask@lodz.ohp.pl.

Jednocześnie pragnę nadmienić, iż opiekun stażysty w Państwa Firmie wyznaczony z ramienia pracodawcy, który będzie pełnił funkcję opiekuna stażu będzie otrzymywał co miesiąc wynagrodzenie w wysokości ok. 300 zł brutto. Ponadto pracodawca, który po ukończonym 6 miesięcznym stażu zatrudni uczestnika projektu otrzyma jednorazową premię za utrzymanie go w zatrudnieniu przez deklarowane 6 miesięcy.

Agnieszka Stachowiak
MCK OHP w Łasku
print