Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie

06.07.2022
Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie

 

Już od kilku lat 22 sierpnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie.

W celu promowania wolności religijnej jako fundamentalnego prawa każdego człowieka, ale również jako wartości społeczno-kulturotwórczej, Laboratorium Wolności Religijnej organizuje w 2022 roku Piknik Wolności. Odbędą się one w czterech polskich miastach, które odznaczają się bogatą tradycją wielowyznaniowości:

  • w Toruniu, 4 czerwca 2022 roku,
  • w Gdańsku, 19 czerwca 2022 roku,
  • we Wrocławiu, 21 sierpnia 2022 roku,
  • w Łodzi, 4 września 2022 roku.

Pikniki będą miały formę spotkań z lokalną społecznością. Ich uczestnicy poznają znaczenie wolności religijnej dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa – jej rolę w zapewnieniu pokojowego współżycia ludzi wierzących i niewierzących w atmosferze wzajemnego szacunku. Spotkania dostarczą również okazji, by udzielić wsparcia merytorycznego tym, którzy na co dzień borykają się z ograniczeniem możliwości wyznania swojej wiary.

print