Model pomocowy MSiT „KLUB”

01.03.2016
Model pomocowy MSiT „KLUB”

Ministerstwo Sportu i Turystyki opracowało nowy model pomocowego programu pn. „KLUB”, polegający na bezpośrednim wsparciu sportowych środowisk lokalnych.

Badania eksperckie jednoznacznie wskazują na sukcesywnie pogarszający się stan zdrowia polskiego społeczeństwa. Poziom aktywności fizycznej znacznej części populacji jest bardzo niski. Tendencja ta jest szczególnie widoczna wśród dzieci i młodzieży, co w perspektywie długoletniej, będzie miało kluczowy wpływ na „kondycję” społeczną, która poza pogorszeniem jakości życia obywatela będzie determinowała także wzrost wydatków na świadczenia zdrowotne związane z deficytem aktywności fizycznej.

Ekspertyzy i badania prowadzone przez Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie jednoznacznie wskazują, że obecnie młodzież szkolna jest mniej sprawna niż młodzież diagnozowana w latach 80-tych. Brak ruchu (hipokinezja) powoduje wzrost ryzyka zachorowania na choroby sercowo-naczyniowe, cukrzycę czy choroby nowotworowe o 30%.

Również niekorzystne zjawiska obserwowane są w populacji osób dorosłych.

Regularne podejmowanie aktywności fizycznej na wszystkich etapach życia wpływa na dłuższe pozostawanie w zdrowiu i większą sprawność fizyczną. Aktywność fizyczna jest najbardziej skutecznym sposobem opóźniania procesu starzenia się oraz czynnikiem zachowania zdrowia, mobilności wydłużenia okresu aktywności funkcjonalnej w życiu codziennym.

W związku z powyższym Ministerstwo Sportu i Turystyki opracowało nowy model pomocowego programu pn. „KLUB”, polegający na bezpośrednim wsparciu sportowych środowisk lokalnych, których filarem funkcjonowania jest klub sportowy, definiowany jako centrum aktywności fizycznej oraz miejsce identyfikacji i kształcenia talentów sportowych.

Szkoła i klub to dwa kluczowe miejsca kształtujące sportowo dzieci i młodzież. Dlatego istotne jest dotarcie z propozycjami do środowisk, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie tych obszarów. Jednocześnie niezbędne jest wsparcie klubów sportowych działających często w trudnych warunkach ekonomiczno –organizacyjnych.

Program KLUB – skan (pdf, 402.68 KB)

Program „KLUB” (pdf, 353.58 KB)

Źródło: https://bip.msit.gov.pl

print