Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w 2014 roku

09.06.2014
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w 2014 roku
Starostwo Powiatowe w Łasku podjęło czynności związane z modernizacją ewidencji gruntów i założeniem ewidencji budynków w obrębach Wrzeszczewice, Wrzeszczewice Nowe, Wrzeszczewice Skrejnia położonych w gminie Łask oraz w obrębie Dąbrowa gmina Buczek.

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę prac geodezyjnych, którym będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi.

Modernizacja, jako zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane jest ze środków dotacji z budżetu państwa. W ramach prac geodeci Miejskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego spółka z o.o. będą wykonywać pomiary granic działek, użytków i budynków oraz spisywać protokoły ustalenia przebiegu granic działek.

Prace będą wykonywane w miesiącu czerwcu i lipcu, a protokoły spisywane będą zgodnie z niżej podanym harmonogram prac:
– 9-13 czerwca 2014 r. we Wrzeszczewicach,
– 23-30 czerwca 2014 r. we Wrzeszczewicach Skrejnia,
– 7-11 lipca 2014 r. we Wrzeszczewicach Nowych.

Wszystkich mieszkańców prosimy o współpracę z geodetami i udzielanie niezbędnych informacji do ujawnienia w operacie ewidencji gruntów i budynków.

Jednocześnie nadmieniamy, że prace te wykonywane są w celu zaktualizowania i zweryfikowania ewidencji gruntów i budynków.

print