Modernizacja pomieszczeń i doposażanie siłowni wewnętrznej w Zespole Szkół Mundurowo-Technicznych w Ostrowie

13.07.2022
Modernizacja pomieszczeń i doposażanie siłowni wewnętrznej w Zespole Szkół Mundurowo-Technicznych  w Ostrowie

 

W dniach 21.06.2022 r. oraz 28.06.2022 r. Powiat Łaski  podpisał umowy z firmą  „RADBIT” Radosław Bittner – 95-200 Pabianice, ul. Szpitalna 59Ł na realizację zadania pn.: „Modernizacja pomieszczeń i doposażanie siłowni wewnętrznej w Zespole Szkół Mundurowo-Technicznych w Ostrowie”.

Zadanie inwestycyjne obejmuje swoim zakresem remont pomieszczenia siłowni wewnętrznej w Zespole Szkół Mundurowo-Technicznych w Łasku.

Prace budowlane będą polegały na:

– powiększeniu pomieszczenia istniejącej siłowni poprzez wyburzenie ścianki działowej pomiędzy   pomieszczeniami;

– remoncie posadzek, wykonaniu nowej nawierzchni z wykładziny dywanowej;

– wymianie stolarki wewnętrznej (drzwi wewnętrznych);

– remoncie instalacji elektroenergetycznej;

– wymianie oświetlenia na energooszczędne;

– wykonaniu gładzi gipsowej na  ścianach;

– malowaniu sufitów i ścian.

Ponadto siłownia zostanie wyposażona w nowy sprzęt do ćwiczeń.

Zakończenia realizacji ww. zadania – 30.08.2022 r.

Wartość inwestycji wynosi 136 968,69 zł

Jednocześnie informuje, że Powiat Łaski otrzymał z budżetu Województwa Łódzkiego pomoc finansową w formie dotacji celowej  w wysokości 55 000,00 zł na realizację ww. zadania.

print