Modernizacja szatni i pomieszczeń sanitarnych przy sali I LO w Łasku

20.09.2021
Modernizacja szatni i pomieszczeń sanitarnych przy sali I LO w Łasku

W dniu 06.09.2021 r. Powiat Łaski  podpisał umowę z firmą  PIOTRAS PIOTR MARCZEWSKI
–  Gorczyn 44, 98-100 Łask, na realizację zadania pn.: „Modernizacja szatni i pomieszczeń sanitarnych przy sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki
w Łasku”.

Zadanie inwestycyjne obejmuje swoim zakresem remont pomieszczeń szatni męskiej i szatni damskiej znajdujących się bezpośrednio przy sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Łasku.

Roboty budowlane obejmują:

– remont wykładzin ściennych i podłogowych z płytek ceramicznych;

– malowanie sufitów i ścian;

– wymianę stolarki wewnętrznej;

– remont instalacji sanitarnych: wodociągowej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej;

– remont instalacji elektroenergetycznej;

– wymianę oświetlenia na energooszczędne;

– wymianę umywalek, misek ustępowych i prysznicy na nowe;

– wymianę wyposażenia szatni (wieszaki i ławki).

 

Zakończenia realizacji ww. zadania nastąpi w ciągu 90 dni od daty zawarcia umowy.

Wartość inwestycji wynosi 249 156,00 zł

Powiat Łaski otrzymał z budżetu Województwa Łódzkiego pomoc finansową w formie dotacji celowej  w wysokości 70 000,00 zł na realizację ww. zadania.

print