Nabór do szkół ponadgimnazjalnych – instrukcja

17.04.2015
Nabór do szkół ponadgimnazjalnych – instrukcja
NABÓR DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH  POWIATU ŁASKIEGO

1. Wejdź na stronę internetową www.lodzkie.edu.com.pl/kandydat. Możesz to zrobić od 1 kwietnia 2015 r. do 30 kwietnia 2015 r. do godz. 13.00

2. Przejrzyj ofertę szkół. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Wydrukuj podanie, daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i zanieś je do gimnazjum, do którego uczęszczasz.  Pamiętaj! Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie trzech szkołach. Ustal kolejność oddziałów, w jakiej chciałbyś się
do nich dostać.

3. Po otrzymaniu świadectwa ze szkoły oraz wyników egzaminu gimnazjalnego, zanieś ich kopię do szkoły ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru. Masz na to czas w terminie od 26 czerwca 2015 do 01 lipca 2015 do godziny 13:00.

4. 3 lipca 2015, najpóźniej o godz. 13:00 szkoła do której zostałeś zakwalifikowany opublikuje wyniki.

5. Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany, dostarcz do tej szkoły oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu. Powinieneś to zrobić do 7 lipca 2015, do godziny 12:00.

print