Nabór wniosków do programu „Razem bezpieczniej”

06.11.2013
Nabór wniosków do programu „Razem bezpieczniej”
1-14090_g.jpgWojewoda Łódzki zachęca do przedstawienia projektów zadań publicznych, spośród których najciekawsze propozycje zgłoszone zostaną do dofinansowania z budżetu państwa.

O wsparcie mogą ubiegać się m.in jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pożytku publicznego.

Projekty muszą wpisywać się w realizację założeń Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. Pełna treść programu znajduje się na stronie internetowej http://razembezpieczniej.msw.gov.pl.

Wnioski o dofinansowanie projektów powinny być opracowane według obowiązującego wzoru, którego formularz znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – rządowego programu „Razem bezpieczniej” w zakładce „Procedura Mechanizmu Dofinansowania”.

Propozycje projektów należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 listopada br. na adres Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Szczegółowe informację uzyskać można pod numerem telefonu 42 664 14 140 lub adresem mailowym Izabela.sabiniewicz@lodz.uw.gov.pl.

print