Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 6.1 „Paszport do eksportu”

27.01.2011

Informujemy, że 7 lutego 2011 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosi nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka "Paszport do eksportu".
Nabór wniosków realizowany będzie w trybie konkursowym do dnia 11 marca 2011 r.
Paszport do eksportu jest podstawowym ogólnokrajowym programem wspierającym promocję gospodarczą za granicą. Skierowany jest do firm z sektora MSP, które mogą ubiegać się o dotację w wysokości 210 000 zł na przygotowanie planu rozwoju ekspotru oraz na wdrożenie tego planu.
W ramach programu z intensywnością 50 % wspierane są wyjazdy za granicę w celach handlowych, misje gospodarcze, udział w targach, zakup baz danych, certyfikacja produktów, badania marketingowe i inne działania promocyjne dotyczące rynków eksportowych.
Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne na www.poig.gov.pl

print