Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP

29.07.2020
Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP

Związek Powiatów Polskich rozpoczyna nabór wniosków do XVIII edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Na stronie internetowej www.prezydent.pl udostępniona została zakładka poświęcona Nagrodzie Gospodarczej z informacjami dotyczącymi tegorocznej edycji, a także wnioskami dla ubiegających się o nagrodę w każdej z siedmiu kategorii.

Link bezpośredni: https://www.prezydent.pl/kancelaria/nagroda-gospodarcza/materialy-do-pobrania/

Propozycje wraz z uzasadnieniem prosimy składać do 1 września 2020 r. na adres Związek Powiatów Polskich, 33-303 Nowy Sącz, skr. pocz. 87 oraz edytowalną wersję elektroniczną na adres: ac@zpp.pl

print