Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego 2011

14.03.2011
Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego 2011
Marszałek Województwa Łódzkiego oraz Wojewoda Łódzki po raz drugi wspólnie organizują Konkurs „Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego 2011” .
Konkurs organizowany jest od 2004 roku. Od roku 2010 jej fundatorami są jednocześnie Wojewoda Łódzki i Marszałek Województwa Łódzkiego. Porozumienie to dodatkowo podniosło jej i tak już wysoką rangę. Nagroda ma charakter honorowy, a konkurs cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i wysokim prestiżem wśród przedsiębiorców regionu łódzkiego.
NGWŁ sprzyja promocji laureatów, daje im możliwość prezentacji działań oraz popularyzuje wypracowane w regionie łódzkim drogi osiągania sukcesów gospodarczych na rynku polskim i rynkach zagranicznych. Stanowi wyróżnienie i podziękowanie dla przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolnych osiągających najlepsze efekty ekonomiczne oraz cieszących się uznaniem
w województwie, kraju i za granicą. Premiowane są podmioty budujące pozytywny wizerunek regionu. Istotnym kryterium jest, aby wnosiły one znaczący i trwały wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarczy województwa.
 
Termin nadsyłania zgłoszeń: 29 kwietnia 2011 r. (piątek, godz. 16.00)
 
Uroczysta Gala/ogłoszenie wyników: 21 czerwca 2011 r.
 
Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne w:
Sekretariacie Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego 2011:
Łódzki Urząd Wojewódzki, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
tel. (42) 664-10-94, faks (42) 664-11-37, (42) 664-15-00, (42) 664-10-88),
a także na stronach internetowych:
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – www.lodzkie.eu
i Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – www.lodzkie.pl
(banery „Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego 2010”).
 
print