Narada roczna podsumowująca działalność Komendy w 2017 roku.

28.01.2018
Narada roczna podsumowująca działalność Komendy w 2017 roku.

26 stycznia w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Łasku odbyła się narada roczna podsumowująca działalność Komendy w 2017 roku.

Samorząd Powiatu Łaskiego reprezentowali Starosta Łaski Teresa Wesołowska oraz Przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego Marek Aulak.

Naradę rozpoczął st. bryg. Piotr Rudecki – Komendant Powiatowy PSP w Łasku przedstawiając ogólną ocenę bezpieczeństwa pożarowego w powiecie łaskim, popularyzację ochrony przeciwpożarowej przez Komendę oraz główne zadania zrealizowane w roku 2017.

Następnie zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Łasku – bryg. Piotr Cały przedstawił działalność komórek organizacyjnych z zakresu zagadnień kontrolno – rozpoznawczych i kwatermistrzowskich, a także dokonał analizy zdarzeń za rok 2017.

Podsumowania działalności KP PSP Łask w roku 2017 dokonali: st. bryg. Marek Jankowski – Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi oraz Starosta Teresa Wesołowska.

print