Nasza oferta edukacyjna jest atrakcyjna

17.04.2015
Nasza oferta edukacyjna jest atrakcyjna
Rozmowa ze starostą łaskim Teresą Wesołowską na temat rozwoju łaskiej oświaty ponadgimnazjalnej.

Powiat Łaski w tym roku po raz czwarty zorganizował Powiatowe Targi Edukacyjne dla gimnazjalistów. Z każdym rokiem wydarzenie to cieszy coraz większym zainteresowaniem uczniów, a oferty szkół ponadgimnazjalnych są coraz bogatsze.

Różnorodność ofert jakimi dysponują nasze szkoły jest jednym z największych atutów powiatu łaskiego. Chcemy przyciągać młodzież nie tylko z naszego terenu, ale również z powiatów ościennych. Gimnazjaliści każdego roku stają przed trudną decyzją dotyczącą ich przyszłości. Najczęściej dotyczy ona odpowiedzi na pytanie – wybrać liceum czy technikum? Nasza oferta ma pomóc im w wyborze właściwej drogi, która będzie miała duży wpływ na ich przyszłość i drogę zawodową. Celem targów edukacyjnych jest zlokalizowanie w jednym miejscu wszystkich szkół, tak aby gimnazjaliści mieli możliwość porównania. Oprócz samych zajęć lekcyjnych istotną kwestią są również zajęcia dodatkowe. Czas spędzany po lekcjach jest równie ważny, dlatego targi edukacyjne oraz dni otwarte są bardzo ważnym elementem, pomagającym przybliżyć oferty szkół.

Czy organizacja targów ogranicza się jedynie do promocji szkół powiatowych?

Oczywiście, że nie. W ramach targów promować mogą się również instytucje i podmioty publiczne, takie jak policja, straż pożarna czy ochotnicze hufce pracy. Chętnie pojawiają się również jednostki wojskowe czy instytucje kulturalne.

Czy formuła targów edukacyjnych przynosi oczekiwane efekty?

Uważam, że tak. Z każdym rokiem odsetek uczniów spoza naszego powiatu wzrasta. Z kolei gimnazjaliści z powiatu łaskiego chętnie zostają na miejscu i wybierają nasze szkoły. Renoma naszych placówek oświatowych jest dobrze znana zarówno u nas jak i poza granicami powiatu łaskiego.

Jakie są najmocniejsze strony szkół średnich powiatu łaskiego?

Niewątpliwie jednym z najważniejszych atutów naszej oświaty jest atrakcyjna i szeroka oferta edukacyjna oraz bardzo dobra infrastruktura. Uczniowie mogą kształcić się w liceach ogólnokształcących, technikach oraz szkołach zawodowych. Każdy spośród wymienionych typów szkół może zapewnić dobry start w kierunku dalszej edukacji bądź poszukiwania pracy. Ponadto nasze szkoły co roku plasują się na wysokich pozycjach w różnorodnych rankingach. Wyróżnić w tym miejscu należy Technikum nr 1 im. gen. Wł. Andersa w ZSP nr 1 w Łasku i I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łasku. Są to dwie szkoły, w których zdawalność oraz wyniki matur są na wysokim poziomie. Nasi absolwenci nie mają problemów aby ubiegać się o miejsca na najlepszych uniwersytetach, politechnikach oraz innych uczelniach wyższych. Ważna rolę odgrywają szkoły kształcące w konkretnych zawodach, po których zdecydowana większość absolwentów znajduje pracę.

Jak ocenia Pani bazę edukacyjną szkół?

Wszystkie szkoły ponadgimnazjalne z terenu naszego powiatu dysponują nowoczesną bazą. Budynki są wyremontowane, a sale wyposażone w nowoczesny sprzęt potrzebny do edukowania pod kątem konkretnych profili czy zawodów. Od wielu lat stale się rozwijamy, ponieważ chcemy aby nasza młodzież była prawidłowo kształcona i miała szansę konkurować na rynku pracy. Jeżeli nie będziemy utrzymywać tej tendencji, to warunki kształcenia przestaną być atrakcyjne dla potencjalnych uczniów, co w konsekwencji może doprowadzić do migracji. Dlatego systematycznie pozyskujemy środki zewnętrzne na inwestycje, aby rozwijać naszą oświatę.

Na jakie cele pozyskiwane są środki zewnętrzne?

Katalog pozyskanych środków zewnętrznych jest bardzo różnorodny. Na przykład w popularnym „Ekonomiku” realizowano niedawno projekt: „e-edukacj@ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku – kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego”. Zespół Szkół Rolniczych w Sędziejowicach regularnie wysyła swoich uczniów na zagraniczne staże dzięki pozyskanym grantom, a w I Liceum Ogólnokształcącym uczniowie mogą poszerzać swoją wiedzę w nowoczesnej ekopracowni sfinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czyli możemy pokusić się o tezę, że oferta edukacyjna szkół Powiatu Łaskiego jest jedną z najatrakcyjniejszych w regionie?

Zdecydowanie tak. O wysokim poziomie naszej oświaty świadczą bardzo dobre wyniki matur oraz egzaminów w szkołach technicznych. Nasi absolwenci dostają się na najlepsze uczelnie wyższe w kraju i odnajdują na rynku pracy. Oferta edukacyjna łaskich szkół jest atrakcyjna zarówno dla młodzieży z terenu powiatu łaskiego, jak również pabianickiego czy zduńskowolskiego. Przez wiele lat udało nam się wypracować dobrą renomę naszych szkół, dzięki czemu rodzice i gimnazjaliści chętnie wybierają placówki oświatowe na terenie powiatu łaskiego.

print