Nieobecność leśniczego powiatowego

08.06.2016
Nieobecność leśniczego powiatowego

W związku z nieobecnością w dniach od 13 do 22 czerwca 2016 roku Pana Sławomira Walczaka – leśniczego zajmującego się gospodarką leśną w lasach prywatnych, położonych na terenie powiatu łaskiego, sprawy terenowe związane z wycinką drzew nie będą realizowane.

print