Nieodpłatna pomoc prawna dla kobiet w ciąży

27.02.2017
Nieodpłatna pomoc prawna dla kobiet w ciąży

Starosta Łaski informuje mieszkańców Powiatu, że z dniem 1 stycznia 2017 r. ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860) w art. 20 pkt 1 wprowadziła do ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej nową kategorię osób uprawnionych – kobiety w ciąży.

Nowelizacja ta daje uprawnienie skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej kobiecie w ciąży poza kolejnością.

Nieodpłatną pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

  • młodzież do 26 roku życia, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
  • osoby, które ukończyły 65 lat,
  • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • kombatanci,
  • weterani,
  • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
  • poza kolejnością kobiety w ciąży.
print