Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Łaskim

17.05.2019

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej udzielana jest przez adwokatów oraz radców prawnych

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Łaskim

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Łaskim w 2019 roku

 

print