Miejscowość Kolonia Sędziejowice (kompleks 119)

11.02.2020
Miejscowość Kolonia Sędziejowice (kompleks 119)

 

Lokalizacja:

Miejscowość Kolonia Sędziejowice

Liczba działek:

10

Działki:

nr 119/2 o pow. 0,1234 ha,

nr 119/3 o pow. 0,1221 ha,

nr 119/4 o pow. 0,1240 ha,

nr 119/5 o pow. 0,1260 ha,

nr 119/6 o pow. 0,1908 ha,

nr 119/7 o pow. 0,1200 ha,

nr 119/8 o pow. 0,1367 ha,

nr 119/9 o pow. 0,1369 ha,

nr 119/10 o pow. 0,1407 ha,

nr 119/11 o pow. 0,2084 ha,

Media:

prąd, woda

Przeznaczenie:

Teren pod zabudowę mieszkaniowo jednorodzinną

Załączniki: Mapa podziału,

Nieruchomości nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Szczegółowe informacje o przetargach można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Łasku ul. Narutowicza 17 ( II piętro pokój nr 2 i 7 ), tel. 43 676-30-64 i  43 676-30-65.

print