Miejscowość Kolonia Sędziejowice (kompleks 24)

12.02.2020
Miejscowość Kolonia Sędziejowice (kompleks 24)

Lokalizacja :

Miejscowość Kolonia Sędziejowice

Liczba działek:

17

Działki:

 

nr   24/2   o  pow.  0,1372 ha

nr   24/3   o  pow.  0,1024 ha

nr   24/4   o  pow.  0,1024 ha

nr   24/5   o  pow.  0,1024 ha

nr   24/9   o  pow.  0,1354 ha

nr   24/11   o  pow.  0,1034 ha

nr   24/12  o  pow.  0,0960 ha

nr   24/13  o  pow.  0,0960 ha

nr   24/14  o  pow.  0,0960 ha

nr   24/19  o  pow.  0,1026 ha

nr   24/20 o  pow.  0,0960 ha

nr   24/21 o  pow.  0,0960 ha

nr   24/22 o  pow.  0,0960 ha

nr   24/23 o  pow.  0,0960 ha

nr   24/24 o  pow.  0,0960 ha

nr   24/25   o  pow.  0,1061 ha

nr   24/26   o  pow.  0,1145 ha

Media:

prąd, woda

Przeznaczenie:

 

teren ten jest oznaczony symbolem 3MN5 i 5MN5 dla którego plan przewiduje przeznaczenie podstawowe jako niską zabudowę o funkcji mieszkaniowej z dopuszczeniem usług wbudowanych w bryłę budynku i uciążliwości zamykającej się w granicach władania.

Załącznik: Mapa-podziału

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Nr VII/79/03 z dnia 12.09.2003 r. teren ten jest oznaczony symbolem 3MN5 i 5MN5 dla którego plan przewiduje przeznaczenie podstawowe jako niską zabudowę o funkcji mieszkaniowej z dopuszczeniem usług wbudowanych w bryłę budynku i uciążliwości zamykającej się w granicach władania.

print