Nietypowa lekcja historii w I LO w Łasku

13.10.2010
Nietypowa lekcja historii w I LO w Łasku

Tego jeszcze w Łasku nie było! W dniach od 04 – 08 X 2010r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łasku Muzeum Historii Polski z Warszawy przybliżyło młodzieży historię naszego kraju.

Aby lekcja historii była wyjątkowa można ją zamienić w grę przestrzenną. Na taki pomysł wpadło właśnie Muzeum Historii Polski z Warszawy przygotowując dla młodzieży wystawę pt. „Odkryj II RP”.
Czas gry obejmuje lata od 1935 roku do 1939, bez II wojny światowej. Taki przedział czasowy jest związany z obecnością w grze Centralnego Okręgu Przemysłowego i rozbudowanego portu w Gdyni.
Ponadto młodzież poznawała historię i tradycje kulturowe innych regionów kraju:
·         Górny Śląsk,
·         Mazowsze,
·         Kresy Południowo-Wschodnie,
·         Kresy Północno-Wschodnie,
·         Wielkopolskę
·         Małopolskę.
W grze uczestniczyły zespoły dwuosobowe. Każdy zespół losował na początku gry zlecenia, które musiał wykonać. Zlecenia były podzielone na trzy poziomy trudności.
Gracz wcielał się w rolę przedwojennego przedsiębiorcy, który podejmował się realizacji różnych zleceń. Aby je wykonać, musiał zdobyć potrzebne materiały i narzędzia – składniki zlecenia, które wykupuje się w poszczególnych regionach II RP za posiadany kapitał.
Dzięki udziałowi w zajęciach:
·       uczniowie poznali podstawową faktografię związaną z dziejami II RP i realia życia w Rzeczpospolitej międzywojennej,
·       dzięki wywołanym przez grę skojarzeniom młodzież lepiej przyswajała wiedzę przekazywaną w kształceniu właściwym,
·       licealiści przekonali się, że w ich życiu i życiu ich pradziadków obowiązują te same zasady postępowania i podobne formy aktywności,
·       młodzież nabyła umiejętności potrzebne zarówno w badaniu historycznym (myślenie przyczynowo-skutkowe, samodzielna ocena wydarzeń, zdolność wnioskowania) jak i w podejmowaniu samodzielnych decyzji, a ponadto:
·       nabyła przekonania, że wiedza teoretyczna może być użyteczna, a jej zdobywanie zabawne.
Młodzi ludzie stwierdzili, że można połączyć tak w nauce, jak w rzeczywistości, różne dziedziny wiedzy – gra bowiem jest pomyślana jako interdyscyplinarna – aktywności dotyczyły rozmaitych przedmiotów nauczania nie tylko historii.
Czy historia może być ciekawa? Jak najbardziej. Trzeba tylko znaleźć na nią sposób. Obowiązywały różne formy aktywności w pracy młodego historyka:
·       analiza źródeł tekstowych i graficznych,
·       tworzenie konstrukcji przestrzennych,
·       rywalizacja między zespołami,
·       dopasowywanie elementów układanki historycznej.
„Muszę przyznać, że gra dla nauczycieli oraz samych uczniów była ciekawym doświadczeniem” – powiedział koordynator i pomysłodawca sprowadzenia gry do łaskiego Liceum pan mgr Radosław Faber – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łasku. „Gra wzbudziła duże zainteresowanie i podobała się uczestnikom (zarówno nauczycielom jak i uczniom). W ciekawy sposób przedstawia treści związane z historią II RP. Zmusza do aktywnego poszukiwania odpowiedzi na pytania. Poszerza wiedzę uczniów o dziejach II RP. Może być wykorzystywana w procesie dydaktycznym zarówno jako wprowadzenie do dziejów II RP jak i ich podsumowanie. Cieszę się, że mój pomysł uzyskał aprobatę dyrekcji Liceum”.
Różnorodność zadań zmuszała młodzież do wykazania się wieloma umiejętnościami (praca z mapą, analiza źródeł historycznych, łączenia wiedzy źródłowej i poza źródłowej ) – stwierdzili uczniowie z II klasy humanistycznej I LO w Łaskuczynnie zaangażowani w obsługę gry.
W zajęciach wzięło udział ok. 480 uczniów z I LO, jak również osób z zewnątrz odwiedzających w tych dniach placówkę licealną. Młodzieży bardzo spodobała się forma gry, wielość możliwych do wykonania zadań i nowatorska forma, z którą większość z nich spotkała się po raz pierwszy. Przeważały opinie od zaproszonych na wystawę uczniów szkół gimnazjalnych, iż „mocną stroną gry jest to, że pokazuje ona różne obszary funkcjonowania II Rzeczpospolitej, a nie skupia się tylko na jednym, np. politycznym. Gra jest ponadto interdyscyplinarna, gdyż łączy historię, sztukę, j. polski i elementy przedsiębiorczości ale także wiedzy praktycznej, a nie teoretycznej. Zmusza uczniów do korzystania z różnych kształconych w szkole umiejętności”.

 

print