Nowe laptopy trafiły do szkół średnich z terenu powiatu łaskiego.

11.05.2020
Nowe laptopy trafiły do szkół średnich z terenu powiatu łaskiego.

Nowy sprzęt komputerowy zakupiony w ramach otrzymanego grantu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 trafił do szkół średnich z terenu powiatu łaskiego. Nowe komputery gwarantują wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich częstotliwościach. Komputery będą służyły uczniom oraz nauczycielom w czasie prowadzenia zdalnego nauczania.

Całkowity koszt to ponad 73.000 zł, z czego 69.984 zł pochodzi z wkładu Unii Europejskiej.

print