Nowe maszyny dla Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku

15.12.2020
Nowe maszyny dla Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku

 

 

Powiat Łaski informuje, że otrzymał dofinansowanie w formie pożyczki częściowo umarzanej (nawet do 40%) od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: „Zakup maszyn specjalistycznych dla PZD” do wysokości  914.492,00 zł.

Zadanie obejmuje zakup koparko-ładowarki, ciągnika oraz przyczepy tandem – wywrotki trójstronnej dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Łasku.

Do przetargu na koparko-ładowarkę zgłosiła się firma INTERHANDLER Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wapiennej 6 w Toruniu, która przedstawiła ofertę na model JCB 3CX Contractor wraz z oprzyrządowaniem. Maszyna spełniła wszystkie wymagania przetargu i została zakupiona za kwotę 565.800,00 zł.

Kolejny przetarg został ogłoszony na ciągnik. Do tego przetargu zgłosiły się dwie firmy, które przedstawiły oferty na dwa różne ciągniki. Po przeanalizowaniu wszystkich ofert, najkorzystniejsza okazała się oferta firmy novaFarm Lena Sobocińska z siedzibą przy ul. Kraszewskiego 43 w Koluszkach na ciągnik MASSEY FERGUSON 5710 S. Ciągnik zakupiono za kwotę 303.500,00 zł.

Natomiast na przyczepę złożono jedną ofertę. Przyczepa Metal-Fach T730/3 spełniła wymagania zawarte w przetargu i została dostarczona przez firmę INVEST-ROL Piotr Maślanka z siedzibą przy ul. Tuszyńskiej w Czarnocinie. Koszt powyższej przyczepy to 57.810,00 zł.

Wkład własny Powiatu Łaskiego to 12.618,00 zł. Łączna wartość zadania wynosi 927.110,00 zł

print