Nowe oblicze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

22.01.2016
Nowe oblicze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

We wtorek 19 stycznia br. w obecności władz samorządowych powiatu łaskiego, przedstawicieli rady rodziców oraz pracowników ośrodka odbyło się oficjalne oddanie do użytku modernizowanych w ostatnim czasie pomieszczeń.

Starosta Łaski Teresa Wesołowska i Wicestarosta Marek Krawczyk mieli okazję zobaczyć efekty ostatnich prac remontowych i zakupów inwestycyjnych dokonanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łasku.

W ostatnich miesiącach w ośrodku utworzono nowoczesną pracownię multimedialną, zakupiono nowy sprzęt komputerowy i interaktywny, wykonano remonty pomieszczeń łącznika i sali gimnastycznej, a także ogrodzenia obiektu. Ponadto, doposażono gabinety rehabilitacji ruchowej i hydromasażu.

Wszystkie wykonane prace poprawią estetykę wnętrz i komfort pracy uczniów oraz nauczycieli. Jest to kolejny krok w stronę rozwoju naszej oświaty – powiedziała Starosta Łaski, Teresa Wesołowska.

print